Statisztikai jelentések

Csak az optimalizálható ami mérhető

Amit nem tudunk mérni, azt nyilván nem tudjuk optimalizálni sem. Mivel az email marketing sikere paraméterek egész sorától függ, érdemes külön hangsúlyt fektetni ezekre a tényezőkre. Ilyen paraméter lehet többek közt a levél tárgya, a személyre szabottság mértéke, a küldés ideje, a szöveg-kép viszony, az ösztönzés foka és, hogy milyen régiek a mail címek. Ezért fontos, hogy sok paramétert mérhessünk, így tudunk magasabb megnyitási, kattintási arányokat elérni a kampányainkban. Ehhez az XQ-Maileonegy egyedülálló jelentéskészítő mező formájában kínál megoldást.

Kampány összefoglaló

Itt első pillantásra megtalálhatja a kampányának minden lényeges, küldésre vonatkozó adatát, miniatürizált képeket előzetesben, címzettek listáját és a küldés időpontját, reagálókat, nem reagálókat és a Bouncer (kézbesíthetetlen elektronikus levelek visszaküldésének) számát. Az ábráról leolvashatja még a megnyitások megoszlását, a kattintásokat, a Bouncereket (visszapattanó levelek) és leiratkozókat számokban és százalékos arányban kifejezve.

Kattintások megjelenítése a hírlevélben

Hírlevelének kattintás megoszlását folyamatosan megjelenítheti 2 dimenziós akár 3 dimenziós grafika formában is. A kattintások gyakoriság szerint jelennek meg háromdimenziós kiemelésben a hírlevél felszínén és egy pillanat alatt megmutatják, mely linkek és hírlevél területek voltak a legsikeresebbek. Az így kapott ábra szabadon forgatható és nagyítható, sőt megtekintheti a hírlevél hátoldalát is.

A megnyitások az időbeni megoszlása

A hírlevél megnyitásának grafikai ábrázolása látható itt az idő előrehaladtával, ebben a példában jól elkülönítve láthatók a desktop vagy a mobilok képernyőjén történő megnyitások.

Személyes megnyitási naptár

Az egyedi profilokhoz egyedi jelentések is tartoznak. Itt látható a hírlevelek megnyitásának grafikus ábrázolása a választott készülékek szerint adott időszakban. Ebben a példában külön látható, hogy az asztal (desktop) (kék színnel), illetve a mobil eszközök (narancssárgával) képernyőin mért megnyitások melyik napszakra esnek az adott felhasználó esetében.

Domainek szerinti megnyitási ráta

Ebben a példában a top 25 Domain megnyitási rátájának szemléltetése látható hierarchikus szerkezetű diagramban (Treemap). Minden egyes négyszög egy-egy Domainnek felel meg (pl. web.de), a négyszögek mérete arányos az email-címek számával, míg a színe a szóban forgó Domain válaszait jelzi, ami az alul látható skálán ellenőrizhető.Ezzel a jelentéssel könnyen kiszűrhetők az esetlegesen technikai hibába (spam mappa, szolgáltatói problémák) ütköző levelezések.

Küldés mennyisége Domain szerint

Ebben a jelentésben azonnal látod a legfontosabb Domainak megoszlását a küldés mennyiségének függvényében.

Bounce jelentés

A rendszer feldolgozza a fogadó szerverről érkező hibakódokat. Ez alapján a visszapattanó levelek soft és hard bounce kategóriákba osztályozza. Hardbounce a tartósan nem működő címeket jelenti (például postafiók vagy a domain nem létezik), míg a softbounce az átmeneti problémát jelent (például betelt postafiók) Ebben a Sankey-diagramban az egyes válaszkategóriák arányosan szélesebb vagy keskenyebb sávokként látszanak.

Bounce kód megoszlása

A (Bounce) kézbesíthetetlen levelek visszaküldésének megoszlása például Donut diagramként is ábrázolható. A belső kördiagram a két Bounce kategória megoszlását mutatja (hard, soft), míg a külső gyűrű az egyes Bounce alapok megoszlását ábrázolja kategóriánként.

Kontakt portfólió alakulása az idő múlásával

Az adatbázisra vonatkozó számokat állítható időtengely-terület diagramként szemléltetjük. Ez a diagramtípus arányosan az idő előrehaladtával gyors áttekintést nyújt z email címek számának változásairól, például a leiratkozókról vagy az egyes importálásokkal újként bekerülő címekről.
Az email címeket például az alábbiak szerint kategorizálhatjuk: nem értesített címek, meg nem nyitások száma, csak-megnyitások, kattintások, stb.

Egy email címhez tartozó összefoglaló jelentés

Ez a jelentés összefoglalja a címzett összes lényeges mutatószámát, feltételezve, hogy a küldő rendelkezik az után követés engedélyével. A válasz mutatószámai az elvégezhető eredményeket is tömörítik.

Geo-jelentés a megnyitásokról

Amennyiben a hírlevél címzettjének rendelkezésére állnak geológiai információk a lakhelyről vagy az IP-címről, akkor a válasz adatai, de akár profil jellemzői is ábrázolhatók a képen. A Maileon Geo jelentés eközben különböző ábrázolási módokat tesz lehetővé. A külső (extern) adatkészlet felvételének/átvételének segítségével, mint például a lakosság sűrűsége vagy a vásárlóerő, mélyreható Geo-elemzéseket lehet végezni.

Standard jelentések

Az XQ-Maileon minden olyan kiértékelési lehetőséget felkínál, ami ma az email marketingben szabványnak számít. Ilyenek például küldés mennyiségére, Bounceokra (kézbesíthetetlen elektronikus levelek visszaküldésére), a megnyitásokra, kattintásokra és a leiratkozásra vonatkozó datok.

 

Innovatív új jelentések

Az XQ-Maileon olyan jelentések egész sorát kínálja, melyek több és alaposabb ismeretet nyújtanak kapcsolatairól, illetve a küldésekről és ezzel az optimalizáláshoz nagyobb potenciált biztosítanak, továbbá segítenek a jobb döntés meghozatalában. Mindez új látómezőbe helyezi az adatokat ugyanúgy, mint a speciális ábrázolási formák, például az ágrajzok (hierarchikus szerkezetű diagramok), hierarchikus, Donut-folyamatábrák (Donut-Charts), a Heatmaps vagy a Venn-diagramok.

 

Interaktivitás és alkalmazkodóképesség

Minden jelentéshez (riporthoz) egyszerűen és egyéni módon hozzáilleszthetők, továbbá újra használható nézetként tárolhatók a kiértékelt adatbázisok, a megjelenítés és a színek. Számos jelentés áll rendelkezésre összefoglaló és részletező jelentésként is. Az áttekintő jelentések szükség esetén az XQ-Maileon különböző áttekintő nézetei (Dashboard) segítségével megtekinthetők.

 

Összehasonlító jelentések

A jelentések tetszőleges számú és szabadon választható adatsora támogatja az összehasonlító jelentések minden fajtáját. Az adatsorok kiválasztása az újra felhasználható mailek és kontaktszűrő segítségével kényelmesen zajlik. Mivel bármely jelentéskonfiguráció saját nézetként tárolható, az érdekes összehasonlításokat később jelentős idő és energiaráfordítás nélkül ismét végre lehet hajtani.

 

Mutatószámok és eredmények

Az összes jelentés lényeges metrikája hozzáférhető a jelentésekkel együtt egy bővíthető mutatószám listában. A mutatószámokat a kiválasztott részadat-csoportokra vonatkozóan azonnal újra számolja.

 

Export

Számos jelentés adatbázisa és grafikája exportálható.

 

Folyamatos bővítés

Az XQ-Maileon bázisjelentés motorja (Basis-Reporting-Engine) lehetővé teszi számunkra, hogy átlagosan heti egy új jelentést tervezzünk, fejlesszünk, teszteljünk és jelenítsünk meg.