API kapcsolat interfész

Adatok automatikus szinkronizálása

Az első gyakorlati lépés a Maileon integrálása során az adatok kezelési módjának megválasztása, azaz hogyan kerülnek át az adatok a Maileon rendszerében és hány helyen kerülnek tárolásra. Mi minden esetben a teljes integrációt ajánljuk, ez annyit tesz, hogy a fel- és leiratkozók adatai, valamint azok változásai automatikusan kerülnek szinkronizálásra. Ez egy API (alkalmazásprogramozási interfész) csatornán keresztül történik.

API

Kontaktok

Más hírlevélküldő rendszerektől eltérően a Maileon egy központi adatbázist használ a kontaktok adatainak tárolására. Ez lehetővé teszi a különböző címzettlistákra küldött levelek esetén is a felhasználói válaszreakciók központi helyen kezelését.
A rendszer működési elve miatt egy email cím egyértelműen azonosít egy felhasználót. Ez problémát jelenthet olyan oldalakkal történő integráció esetén, ahol nem követelhető meg, hogy az email cím egyedi legyen.

Természetesen lehetőséget biztosítunk arra is, hogy egy email cím többször is előfordulhasson az adatbázisban, több különböző felhasználóhoz kapcsolva. Ekkor azonban előfordulhat, hogy ugyanarra az email címre két levél is érkezik egyetlen kiküldés hatására (hiszen az adatbázis az adott címet kétszer tartalmazza.)

Címzettlisták

Mivel a Maileon a kontaktadatbázist és a felhasználói viselkedés követését helyezi előtérbe, ezért itt a címzettlisták felépítése is más logikát követ. Minden címzettlista alapja egy kontaktszűrő. Egy kontaktszűrő olyan kontaktok listája, melyek egy adott feltételhalmaznak eleget tesznek. Egy feltétel a kontakt korábbi válaszreakcióit,személyes adatait illetve a rendszerbe importálásának részleteit veheti figyelembe.
Az egyéb hírlevélküldő rendszerekben megtalálható mesterséges listákba szervezésre a Maileon felépítési logikája is lehetőséget biztosít. Vegyük az alábbi példát:
Adottak a következő hírlevél-kategóriák:

• újdonságok
• akciós termékek
• GYÁRTÓ termékei

Amennyiben a fenti három kategória közül bármennyire feliratkozhat egyetlen felhasználó egy időben, három egyedi logikai értékeket tartalmazó kontaktmezőt kell létrehozni a Maileonban:

• Hírlevél újdonságokról
• Hírlevél akciós termékekről
• Hírlevél GYÁRTÓ termékeiről

Ekkor készíthető olyan kontaktszűrő (és abból címzettlista), mely azokat a kontaktokat tartalmazza, ahol a „Hírlevél újdonságokról/Hírlevél akciós termékekről/ Hírlevél GYÁRTÓ termékeiről” egyedi kontaktmező értéke IGAZ.

Kapcsolódó hivatkozások:
http://dev.maileon.com/api/rest-api-1-0/contacts/create-custom-field/

Feliratkozás/leiratkozás/felhasználói adatok szinkronizációja

A Maileon az elsődleges adattár
Ebben az esetben a felhasználó feliratkozásakor a Maileon adatbázisában itt jön létre a kontakt, és ettől a ponttól kezdve a Maileon tárolja, illetve kezeli a felhasználó preferenciáit, adatait és biztosít lehetőséget a leiratkozásra.

A Maileon lehetővé teszi az adatbázisában tárolt felhasználói adatok egyszerű módosítását is, így a felhasználók könnyedén módosíthatják saját adataikat, illetve a hírlevelekkel kapcsolatos preferenciáikat.
Amennyiben a felhasználó azonosítása megoldott az implementáló oldalon (pl.: a felhasználó be van jelentkezve), használhatóak a Maileon megszokott felhasználói adatok lekérésére és módosítására szolgáló hívásai.

A Maileon lehetővé teszi a kiküldött levelekben „profilmódosító” linkek elhelyezését. Ezek olyan linkek, melyek minden felhasználó esetén tartalmazzák az egyedi „contactid” és „checksum” GET paramétereket, így téve lehetővé a kontakt egyedi azonosítását a Maileon oldaláról még akkor is, ha az implementáló oldalon nincs bejelentkezve (esetleg regisztrálva sem) az adott felhasználó.

Az implementáló oldal az elsődleges adattár
A második esetben az adatok elsődleges helye az implementáló oldal adatbázisa; ekkor ezen adatbázis változásait kell a Maileon rendszerével szinkronban tartani. Ekkor az implementáló oldalnak kell biztosítania a feliratkozó/leiratkozó oldalakat.
Megjegyzés: ebben az esetben a Maileon adatbázisából visszafelé is szinkronizálni kell a leiratkozókat, hiszen a Maileon köteles bizonyos leiratkozási lehetőségeket biztosítani (válaszlevelek kezelése, list-unsubscribe, stb.).

Tranzakciók

A tranzakciós API lehetőséget ad az adott Maileon fiókban aktív felhasználók részére egyedi levelek küldésére. Általában ezek a levelek valamely, a kontakt életciklusára jellemző esemény hatására kerülnek kiküldésre (pl.: rendelés megerősítése, kosárelhagyás, jelszó visszaállítása, stb.). A tranzakciós esemény betöltése után a megfelelő levél kiküldése azonnal történik.

Egy tranzakciós „eseményhez” nem feltétlenül kell társulnia a Maileon rendszerében kiküldési logikának, azaz ez az API lehetőséget ad a felhasználó viselkedésének kommunikációjára is a Maileon rendszere felé.
A tranzakciós objektum írja le a felhasználó által kiváltott esemény részleteit. Egy tranzakciós objektum az alábbiakat tartalmazza:

• A kontakt-referencia szolgál a Maileon rendszerében a felhasználó azonosítására; ez vagy a felhasználó email címe, vagy a felületen definiált külső azonosítója.
• A tranzakció tartalma egy JSON dokumentum, mely leírja a tranzakciós esemény tulajdonságait.
• A tranzakció típusa megadja, hogy egy adott fajtájú tranzakció pontosan milyen paraméterekkel rendelkezik. A Maileon a tranzakció tartalmát attribútumok halmazaként kezeli. A tranzakció típusa határozza meg, hogy egy bizonyos fajtájú tranzakció esetén milyen típusú attribútumok engedélyezettek; a Maileon ez alapján a „sablon” alapján validál minden egyes tranzakciót.

AddressCheck

A Maileon extra szolgáltatásként biztosítja az AddressCheck funkcionalitást. Az AddressCheck megadott szempontok alapján vizsgálja a kapott email címet, és arról egy jelentéssel tér vissza.

Az elvégzett vizsgálatok a teljesség igénye nélkül:

• Szintaktikailag helyes-e az email cím (RFC, illetve bizonyos esetekben az adott szolgáltató szabályai szerint)
• Létezik-e az email cím (nem minden esetben állapítható meg egyértelműen)
• Létezik-e a domain (amennyiben nem, lista a hasonló nevű domainekről)
• Visszapattanó levél kockázata
• Spamtrap kockázata
• Eldobható cím kockázata

Az AddressCheck a Maileontól független rendszer. Bár az API elérése, és a fiók azonosítása máshogyan történik, mint a Maileon esetében, az API felépítése és működési logikája a Maileonhoz hasonló.