Az adatbázis tisztítása és karbantartása az egyik legfontosabb feladata a minőségi e-mail marketingnek. A nem releváns címekre való tömeges e-mail küldés nem csupán a megnyitási statisztikát rontja, de már rövid távon is súlyos kézbesíthetőségi problémákat okozhat. Az email marketing adatbázis kezelés elengedhetetlen fontosságú!

Mit értünk nem releváns címek alatt?

A legtriviálisabb a szintaktikailag hibás címek, melyekből hiányzik a “@“ vagy a domain. Ezeket a legtöbb korszerű rendszer már importálásnál kiszűri és deaktiválja.

A következő csoport a technikailag hibás cím. Ezek alatt az olyan kontaktokat értjük, melyek egy-egy kiküldés során „visszapattannak” (bounce), a fogadó féltől. Ennek oka lehet a postaláda telítődése vagy akár megszűnése. A fogadó levelezőszerverek a visszapattanást egy kóddal küldik vissza, melyből email cím szinten meg lehet határozni a probléma okát. A különböző típusokra egyedi szabályrendszert kell létrehozni, például a megtelt postafiókkal érdemes többször próbálkozni hátha üríti a gazdája vagy a rendszergazda, de a megszűnt címeket fontos azonnal törölni.

Az utolsó csoport a tartalmi szempontból nem releváns címek halmaza. Ezek működő címek, melyek fogadják a leveleket, de hosszabb ideig többféle üzenetre sem reagálnak.  Például egy olyan címtől, amelyik egy év alatt egyetlen egyszer sem nyit és nem is kattint, érdemes megválni.

Minden nem releváns címre küldött kampány azt a veszélyt hordozza magában, hogy a fogadó mail szerverek a leveleket reklám levélnek (promóciós levél) vagy rosszabb esetben „kéretlen levélnek” (spam) minősítik, és a levelezők spam mappájába helyezik át, így később azok sem fogják megkapni a leveleket, akik ezt kifejezetten kérik.

A Maileon rendszerében ezért található meg a kontaktportfolió alakulása riport. Ez az egyik legegyszerűbb módja az adatbázis állapotának felmérésére. A rendszer a teljes adatbázis szegmenseit a viselkedésük alapján egy két dimenziós diagramon jeleníti meg az idő függvényében.  A következő ábra egy tipikus, kissé elhanyagolt adatbázist mutat. Jól látszik, hogy a relatíve nagy méret ellenére az adatbázisnak csak közel 30%-a hasznos. A többi passzív kontaktnak üzleti szempontból feleslegesen kerülnek kiküldésre.

A Kattintók, megnyitók és inaktív felhasználók számának alakulása az idő függvényében

 

Milyen okai lehetnek a hibás kontaktszerkezetnek?

Elsősorban az email címek nem megfelelő gyűjtése. Feliratkozásnál érdemes a kettős megerősítés elvét alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a feliratkozás csak akkor lesz aktív ha címre kiküldött aktiváló linkre kattint a felhasználó. Ezzel már kiszűrhetőek a szintaktilag, illetve a technikailag hibás címek is.

Másik jellemző hiba a nyereményjátékokkal való címlista gyűjtés. Sokan a mai napig az adatbázis méretét tekintik a legfőbb email marketing paraméternek. Nos, ez a gyakorlatban már messze nem jelenti azt, hogy a nagy adatbázis a jó adatbázis. Játékra sok ember fogékony főleg ha a várható nyeremény vonzó és értékes. Ezek a címzettek viszont a játék lejárta után már nem lesznek érdeklődök.

A kiküldési frekvencia avagy gyakoriság is alakíthatja hasonlóra az aktivitást. Ha valaki ritkán küld levelet a felhasználók elfelejtik, hogy feliratkoztak és ignorálhatják a leveleket. Hasonló problémát okoznak a vásárolt adatbázisok, amelyek ugyan jogilag lehetnek legálisak, de a címzettnek nem volt korábbi kapcsolata a feladóval akkor a címzettek kéretlen levélként fogják megélni a kampányokat és annak megfelelően is kezelik azokat.

Korábbi kézbesítési problémák, például a visszapattanó emailek nem megfelelő kezelése is a fent tárgyalt spam probléma által csökkentheti az elérést tartósan.

Az én adatbázisomnak is hasonló a szerkezete, mit tegyek?

A probléma megoldásához először a kiváltó okot, vagy okokat kell megtalálni. Legelőször a feliratkozást kell optimalizálni, illetve a nem organikusan gyűjtött címeket külön szegmensekbe rendezni. Például meg lehet nézni, hogy a “karácsonyi nyereményjáték feliratkozók” csoportja az átlaghoz képest mennyire aktív.

A szegmentált kiküldéssel nagy mértékben sokkal relevánsabb tartalmakat kapnak a feliratkozók. Ez pedig alapvetően növeli a megnyitási és kattintási aktivitásukat. A következő adatbázis minta a szegmentáció hatását mutatja be. jól látható az inaktív réteg folyamatos csökkenése, míg a kattintók drasztikus növekedése már jelentős többletet jelent konverzió szempontjából is.

 Inaktív kontaktok arányának csökkenése a szegmentált levélküldések bevezetése után

Hasonlóan eredményes eszköz lehet reaktiválási kampányok készítése. Ennek a módszernek is alapja a szegmentáció, azaz először le kell szűrni azokat a címeket, amelyek korábban kattintottak vagy nyitottak, de egy hosszabb periódust figyelve viszont inaktívnak mutatkoznak. Az üzenetet mindenképp ellenállhatatlanná kell tenni mind tartalmi mind kereskedelmi szempontból.

Amennyiben az reaktiválás is hatástalan, el kell engedni a felhasználókat. Egy év inaktivitás után például ajánlott újra megerősíttetni a felirakozást. Ebben az esetben azonban mindenképp érdemes kihasználni, hogy itt már bármilyen kreatív megoldás bevethető.

 Kreatív aktiváló levél példák